Novinky z radnice

Periodikum Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Peter Bročka (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 58,20 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 14,66% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 5 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Novinky z radnice: október 2021

Trnava • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo október 2021, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: august 2021

Trnava • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo august 2021, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: júl 2021

Trnava • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: jún 2021

Trnava • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: máj 2021

Trnava • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.