Senec

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Senec

Počet obyvateľov: 19711

Primátor: Dušan Badinský (NEKA)

Web: www.senec.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Senčan

Senčan - Mestá 2021

Periodikum Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,10 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,99% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 44 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,05% z celkovej plochy obsahu.

Senčan - Mestá 2018

Periodikum Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 52,46 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 24,22% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 54 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 18,09% z celkovej plochy obsahu.

Senčan - Mestá 2016

Periodikum Senčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 52,57 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 15,15% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 33 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,46% z celkovej plochy obsahu.