Poprad

Kraj: Prešovský kraj

Okres: Poprad

Počet obyvateľov: 51304

Primátor: Anton Danko (NEKA)

Web: www.poprad.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Mesačník Poprad

Mesačník Poprad - Mestá 2021

Periodikum Mesačník Poprad prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 54,15 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 38,45% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 98 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,74% z celkovej plochy obsahu.

Noviny Poprad

Noviny Poprad - Mestá 2018

Periodikum Noviny Poprad prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 55,54 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 42,55% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 69 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 4,89% z celkovej plochy obsahu.

Noviny Poprad - Mestá 2016

Periodikum Noviny Poprad prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 37,03 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 13,27% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 33 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 14,65% z celkovej plochy obsahu.