Bratislava-Karlova Ves

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Bratislava IV

Počet obyvateľov: 33485

Starosta / Primátor: Dana Čahojová

Web: www.karlovaves.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov - Mestá 2018

Periodikum KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57.98%.

Politická plocha v periodiku tvorí 53.96% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 98 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 11.05% z celkovej plochy obsahu.

KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov - Mestá 2016

Periodikum KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53.47%.

Politická plocha v periodiku tvorí 45.68% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 52 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5.45% z celkovej plochy obsahu.