Rodný môj kraj: marec 2017

Trnavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo marec 2017, periodika Rodný môj kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti župného úradu, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Rodný môj kraj: január 2017

Trnavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo január 2017, periodika Rodný môj kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti župného úradu, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a župan a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Rodný môj kraj: december 2016

Trnavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo december 2016, periodika Rodný môj kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti župného úradu, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Rodný môj kraj: apríl 2017

Trnavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo apríl 2017, periodika Rodný môj kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Bratislavský kraj: apríl 2017

Bratislavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo apríl 2017, periodika Bratislavský kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Bratislavský kraj: jún 2017

Bratislavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 20.09.2017

Číslo jún 2017, periodika Bratislavský kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti župného úradu, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a župan a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet
Poradie periodík podľa indexu BENEFIT
 1. Hlas Nového Mesta
  (Bratislava-Nové Mesto)
  60.12 %
 2. Novinky z radnice
  (Trnava)
  59.76 %
 3. Život v Hlohovci
  (Hlohovec)
  57.80 %
 4. Ružinovské Echo
  (Bratislava-Ružinov)
  57.33 %
 5. Mestské noviny - dvojtýždenník …
  (Lučenec)
  57.22 %
 6. Novinky z levickej radnice
  (Levice)
  55.55 %
 7. Stupavské noviny
  (Stupava)
  54.34 %
 8. Ružomberský hlas
  (Ružomberok)
  54.25 %
 9. Krompašský spravodajca
  (Krompachy)
  53.86 %
 10. Ľubovnianske noviny
  (Stará Ľubovňa)
  53.53 %