Týždeň v PSK: 27. marec 2022

Prešovský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 11.05.2022

Vydanie magazínu 12/2022 prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a často propaguje vedenie župného úradu.

Týždeň v PSK: 3. marec 2022

Prešovský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 11.05.2022

Vydanie magazínu 9/2022 prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a často propaguje vedenie župného úradu.

Týždeň v PSK: 24. fabruár 2022

Prešovský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 11.05.2022

Vydanie magazínu 8/2022 prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a často propaguje vedenie župného úradu.

Týždeň v PSK: 17. marec 2022

Prešovský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 11.05.2022

Vydanie magazínu 10/2022 prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a často propaguje vedenie župného úradu.

Týždeň v PSK: 24. marec 2022

Prešovský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 11.05.2022

Vydanie magazínu 11/2022 prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a často propaguje vedenie župného úradu.

Spolu tvoríme kraj: január 2022

Trnavský samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 22.04.2022

Číslo január 2022, periodika Spolu tvoríme kraj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a župan a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet