Považskobystrické novinky: november 2020

Považská Bystrica • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo november 2020, periodika Považskobystrické novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Považskobystrické novinky: november 2020 (2. číslo v mesiaci)

Považská Bystrica • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo november 2020 (2), periodika Považskobystrické novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Vaše podnety

Považskobystrické novinky: október 2020 (3. číslo v mesiaci)

Považská Bystrica • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo október 2020 (3), periodika Považskobystrické novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Považskobystrické novinky: september 2020 (4. číslo v mesiaci)

Považská Bystrica • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo september 2020 (4), periodika Považskobystrické novinky prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Považskobystrické novinky: november 2020 (3. číslo v mesiaci)

Považská Bystrica • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo november 2020 (3), periodika Považskobystrické novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Naše Vráble: fabruár 2021 (2. číslo v mesiaci)

Vráble • hodnotenie zverejnené 07.04.2021

Číslo fabruár 2021 (2), periodika Naše Vráble prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Vaše podnety
Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet