Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): marec 2020

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo marec 2020, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a propaguje vedenie župného úradu abnormálne často.

Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): január 2020

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo január 2020, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): december 2019

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo december 2019, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a propaguje vedenie župného úradu abnormálne často.

Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): fabruár 2020

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo fabruár 2020, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a propaguje vedenie župného úradu abnormálne často.

Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): november 2019

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo november 2019, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a prezentuje vedenie župného úradu v relatívne rozumnej miere.

Župné ozveny: fabruár 2020

Nitriansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo fabruár 2020, periodika Župné ozveny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a propaguje vedenie župného úradu abnormálne často.

Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet