Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: november 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo november 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: január 2020

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo január 2020, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: január 2019

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo január 2019, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: október 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo október 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: máj 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo máj 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny): marec 2020

Trenčiansky samosprávny kraj • hodnotenie zverejnené 17.04.2020

Číslo marec 2020, periodika Spravodajstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (My regionálne noviny) prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti župného úradu a propaguje vedenie župného úradu abnormálne často.

Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet