Malacky

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Malacky

Počet obyvateľov: 17438

Starosta / Primátor: Juraj Říha

Web: www.malacky.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Malacký hlas

Malacký hlas - Mestá 2018

Periodikum Malacký hlas prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 62.84%.

Politická plocha v periodiku tvorí 58.73% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 54 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 11.74% z celkovej plochy obsahu.

Malacký hlas - Mestá 2016

Periodikum Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47.39%.

Politická plocha v periodiku tvorí 33.64% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 70 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9.9% z celkovej plochy obsahu.