Štatistiky pre

Poradie podľa indexu BENEFIT

Upozornenie: Zobrazované výsledky Indexu BENEFIT za roky 2018 a 2016 nie sú porovnateľné, keďže došlo k úprave metodiky. Porovnanie výsledkov za roky 2018 a 2016 pri použití rovnakej metodiky (z roku 2016) nájdete na tomto linku.

Politická plocha POP

Plocha o budúcich rozhodnutiach

Anonymná politická plocha

Plocha POP s poškodzujúcou formou

Počty fotiek vedenia samosprávy v piatich hodnotených číslach

Počty zmienok o vedení samosprávy v piatich hodnotených číslach

Predpokladané ročné náklady samosprávy na vydávanie radničných novín (v roku 2018)

* vrátane personálnych nákladov

Štatistika nezahŕňa periodiká, ktorých náklady na vydanie neboli zistené. V prípade, že disponujete chýbajúcimi údajmi, kontaktujte nás na tis@transparency.sk.

Ročné náklady samosprávy na vydávanie radničných novín prepočítané
na 1 obyvateľa:

Štatistika nezahŕňa periodiká, ktorých náklady na vydanie neboli zistené. V prípade, že disponujete chýbajúcimi údajmi, kontaktujte nás na tis@transparency.sk.