Plocha o budúcich rozhodnutiach

 1. Trenčín región
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  1,68 %
 2. ZA kraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,96 %
 3. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,90 %
 4. Spolu tvoríme kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,74 %
 5. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,65 %
 6. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,00 %
 7. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha o budúcich rozhodnutiach
  0,00 %

Anonymná politická plocha

 1. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  81,61 %
 2. Spolu tvoríme kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  79,85 %
 3. Trenčín región
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  58,60 %
 4. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  45,51 %
 5. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  33,17 %
 6. ZA kraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  11,10 %
 7. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Anonymná politická plocha
  3,46 %

Plocha POP s poškodzujúcou formou

 1. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 2. Spolu tvoríme kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 3. Trenčín región
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 4. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 5. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 6. ZA kraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %
 7. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Plocha POP s poškodzujúcou formou
  0,00 %

Počty fotiek vedenia samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. ZA kraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  15
  Fotky starostu
  17
 2. Spolu tvoríme kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  1
  Fotky starostu
  20
 3. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  11
  Fotky starostu
  9
 4. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  3
  Fotky starostu
  16
 5. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  7
  Fotky starostu
  10
 6. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  0
  Fotky starostu
  6
 7. Trenčín región
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Fotky viceprimátorov a prednostov úradu
  0
  Fotky starostu
  5

Počty zmienok o vedení samosprávy v piatich hodnotených číslach

 1. Župné ozveny
  (Nitriansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  17
  Zmienky o starostovi
  42
 2. Bratislavský kraj
  (Bratislavský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  11
  Zmienky o starostovi
  44
 3. Náš Kraj
  (Banskobystrický samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  10
  Zmienky o starostovi
  28
 4. Spolu tvoríme kraj
  (Trnavský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  2
  Zmienky o starostovi
  29
 5. ZA kraj
  (Žilinský samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  11
  Zmienky o starostovi
  18
 6. Trenčín región
  (Trenčiansky samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  0
  Zmienky o starostovi
  17
 7. Rozhýbaný kraj
  (Košický samosprávny kraj)
  Zmienky o viceprimátoroch a prednostoch
  0
  Zmienky o starostovi
  12

Ročné náklady samosprávy na vydávanie radničných novín prepočítané
na 1 číslo a 1 obyvateľa:

  Štatistika nezahŕňa periodiká, ktorých náklady na vydanie neboli zistené. V prípade, že disponujete chýbajúcimi údajmi, kontaktujte nás na tis@transparency.sk.