Prievidza

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Prievidza

Počet obyvateľov: 46059

Starosta / Primátor: Katarína Macháčková

Web: www.prievidza.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Prievidzské Echo

Prievidzské Echo - Mestá 2018

Periodikum Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44.14%.

Politická plocha v periodiku tvorí 97.75% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 8 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Prievidzské Echo - Mestá 2016

Periodikum Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48.85%.

Politická plocha v periodiku tvorí 75.4% obsahu.

V periodiku sa vyskytujú spolu 4 zmienky o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.