Novinky z radnice

Periodikum Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Peter Bročka (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,08 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 15,95% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 11 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0,49% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Novinky z radnice: júl 2018

Trnava • hodnotenie zverejnené 29.07.2018

Číslo júl 2018, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: jún 2018

Trnava • hodnotenie zverejnené 30.07.2018

Číslo jún 2018, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: máj 2018

Trnava • hodnotenie zverejnené 28.07.2018

Číslo máj 2018, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: apríl 2018

Trnava • hodnotenie zverejnené 29.07.2018

Číslo apríl 2018, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z radnice: marec 2018

Trnava • hodnotenie zverejnené 29.07.2018

Číslo marec 2018, periodika Novinky z radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.