Spravodajca mesta Sabinov

Periodikum Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Michal Repaský (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,39 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 28,34% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 17 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 7% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Spravodajca mesta Sabinov: október 2021

Sabinov • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo október 2021, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: september 2021

Sabinov • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo september 2021, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: júl 2021

Sabinov • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: jún 2021

Sabinov • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: máj 2021

Sabinov • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.