Komárňanské listy

Periodikum Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Béla Keszegh (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2020 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 43,27 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,77% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 57 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,22% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Komárňanské listy: október 2021 (3. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo október 2021 (3), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Komárňanské listy: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 27.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo september 2021 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Komárňanské listy: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 27.01.2022

Číslo september 2021 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: august 2020 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 27.01.2022

Číslo august 2020 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.