Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik

Periodikum Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Zoltán Hájos (SMK-MKP)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 50,45 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 56,63% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 135 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,32% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: október 2021

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 28.01.2022

Číslo október 2021, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: september 2021

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 28.01.2022

Číslo september 2021, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: august 2021

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 28.01.2022

Číslo august 2021, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: jún 2021

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 28.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: máj 2021

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 28.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.