Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik

Periodikum Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Zoltán Hájos (SMK-MKP)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 29,36 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 32,36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 93 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,72% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: august 2016

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: júl 2016

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: jún 2016

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: máj 2016

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.