Považskobystrické novinky - Považská Bystrica

Podnet bol nahlásený 16.10.2020

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Dobrý deň, PB novinky sú úplne zneužívané a napokon sa to prejavilo aj vo vašom rebríčku. Okrem toho, primátor za mestské platí 2 televízie a každoročne si dáva robiť propagačný materiál, kde zhrnie, čo sa mu podarilo za daný rok (pred voľbami 2018 napríklad dal vytlačiť rovno dvojčíslo). Ale teraz k veci. V roku 2019 som poukázal na to, že mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď zadalo bez súťaže investorovi pozemok za 1 € za účelom výstavby bytov a potom to od neho kúpilo. UVO mi dal za pravdu a uložil mestu pokutu takmer 130 tisíc €. V PB novinkách očiernili, že som udavač (nie priamo) ale keďže som o tom informoval, tak všetci vedeli, že som podnet podal ja. Samozrejme mi nedali priestor na vyjadrneie ani ma nekontaktovali, nič. Neskôr v roku 2020 sa primátor chválil v PB novinkách, že otvárajú ihriská (nie nové, ale iba prestrihli pásku, ktorá tam bola daná z dôvodu COVID-19). To naozaj pobavilo celé mesto, keď som to zverejnil :)) V súčasnosti prebiehajú zmeny a doplnky uzemného plánu. Primátor si nechal spraviť 2 články (jeden dokonca sám a zaujímalo by ma, či má aj každý poslanec nárok na 1 článok) bez vyjadrenia druhej strany a to petičného výboru a majiteľov dotknutých pozemkov. V ďalšom v poradí už treťom čísle po sebe, opäť článok o zmenách a doplnkoch a vraj podal trestné oznámenie a pod. Vôbec nedávajú priestor druhým stranám, resp. dotknutým stranám. Touto cestou Vás preto chcem požiadať, či by ste opäť mohli vykonať kontrolu PB noviniek, nakoľko ste posledné porovnanie robili v roku 2018 a zaujímal by ma výstup. Ďakujem a držím palce. S pozdravom Mikuláš Prokop 0910310300

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 27 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Dosť závažný".