Petržalské noviny - Bratislava-Petržalka

Podnet bol nahlásený 07.02.2017

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Dobrý deň, vo Vašom indexe som našiel, že náklady obyvateľov na vydávanie novín sú pri Petržalských novínách 0 eur. V prílohe posielam zmluvu, kde je uvedené, že Mestská časť platí ročne cca 122 200 eur za 26 výtlačkov (jedná sa odvojtýždenník - detailný rozpis na konci zmluvy). Výsledná suma bude preto určite vyššia ako 0. S pozdravom Ján Hrčka

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 5 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Hodný pozornosti".