Mestské noviny - Trenčianske Teplice

Podnet bol nahlásený 10.12.2019

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Noviny sú zamerané jednostranne na propagandu súčasnej primátorky bez toho, aby dostali priestor na vyjadrenie poslanci alebo ľudia, ktorých sa články týkajú. Žiaden z článkov nie je podpísaný, nikde nie je uvedené, kto je členom redakcie alebo šéfredaktor. Na otázky autorstva článkov, ktoré napádajú bývalých predstaviteľov alebo pracovníkov mesta prostredníctvom infožiadostí (211) mesto vytrvalo odpovedá, že nedisponuje informáciami o autorstve článkov, pričom ako vydavateľ je uvedené práve Mesto Trenčianske Teplice. Je teda nemysliteľné, aby prednosta úradu, ktorý má 20 zamestnancov nevedel, ktorí zamestnanci sú zodpovední za tvorbu článkov tohto plátku. Na financovanie novín nie sú v rozpočte vyčlenené žiadne financie, je teda financovaný z prostriedkov inej organizácie, ako je Mesto, čo je netransparentné a môže dochádzať i k podvodu. Uvedené informácie môžeme podporiť kópiami odpovedí na naše žiadosti podľa infozákona.

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 3 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Hodný pozornosti".