Senčan - Senec

Podnet bol nahlásený 03.03.2020

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Primátor zneužíva noviny na svoju propagáciu. Vykresluje sa v pozitívnom svetle, má fotku skoro na každej strane, nie je možnosť protinázoru v novinách, lebo cenzuruje články. Bez odsúhlasenia zaviedol rubriku Kalendár primátora, neexistuje možnosť konfrontácie, v článkoch kde môže tak sa spomína jeho meno, alebo ľudí z vedenia mesta.

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 4 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Dosť závažný".