Vajnorské Novinky - Bratislava-Vajnory

Podnet bol nahlásený 21.02.2022

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

P. Starosta Vlček a jeho poslanci sa či už priamo, alebo fotmou publikovaných textov prezentujú výrazne viac ako iné osobnosti a opoziční poslanci. Vlček má poslancov: Marián Zeman, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, Grebeči. Ostatní poslavci: Monika Debnárová, Metej Zeman a Fekete Václav.

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 3 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Veľmi závažný".