LIMKA - Levoča

Podnet bol nahlásený 02.04.2017

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Primátor vo svojom úvodníku útočí na ľudí, ktorí majú iný názor na projekt IBV bez toho, aby predložil nejaké konkrétne argumenty. Na stranách 7 až 14 vedenie mesta obhajuje spôsob predaja IBV, na ktoré nebola vyhlásená verejná súťaž. Taktiež primátor neinformuje o pracovných vzťahoch (práca na projektu Krásne sady, Mlynica) medzi vedúcou stavebného oddelenia (ktorá má na starosti jednania s firmou Azor) a majiteľmi firmy Azor, namiesto toho demagogicky obhajuje firmu a predaj IBV plochy bez súťaže. Miestami to vyzerá ako by to písal hovorca firmy Azor a nie zástupca mesta. Tiež nekriticky obhajuje zmluvu medzi firmou Azor a mestom. Žiaden z odborníkov, ktorí mali opačný názor, nemal šancu povedať svoje stanovisko k danej problematike.

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 4 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Hodný pozornosti".