Trebišov

Kraj: Košický kraj

Okres: Trebišov

Počet obyvateľov: 24597

Primátor: Marek Čižmár (NEKA)

Web: www.trebisov.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Mestský Infolist

Mestský Infolist - Mestá 2021

Periodikum Mestský Infolist prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46,01 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 77,11% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 34 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Mestský Infolist - Mestá 2018

Periodikum Mestský Infolist prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2017 až 03/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 29,19 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 69,8% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 36 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Mestský Infolist - Mestá 2016

Periodikum Mestský Infolist prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 12/2015 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 41,45 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 63,41% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 38 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.