Topoľčany

Kraj: Nitriansky kraj

Okres: Topoľčany

Počet obyvateľov: 25181

Starosta / Primátor: Alexandra Gieciová

Web: www.topolcany.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Radničné zvesti

Radničné zvesti - Mestá 2018

Periodikum Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 10/2017 až 08/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57.85%.

Politická plocha v periodiku tvorí 48.26% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 12 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 2.22% z celkovej plochy obsahu.

Radničné zvesti - Mestá 2016

Periodikum Radničné zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 36.19%.

Politická plocha v periodiku tvorí 43.66% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 13 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5.88% z celkovej plochy obsahu.