Spišská Nová Ves

Kraj: Košický kraj

Okres: Spišská Nová Ves

Počet obyvateľov: 37194

Starosta / Primátor: Pavol Bečarik

Web: www.spisskanovaves.eu

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Ičko

Ičko - Mestá 2018

Periodikum Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 40.61%.

Politická plocha v periodiku tvorí 15.72% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 31.65% z celkovej plochy obsahu.

Ičko - Mestá 2016

Periodikum Ičko prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2015 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47.75%.

Politická plocha v periodiku tvorí 15.24% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 47 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 29.06% z celkovej plochy obsahu.