Ružomberok

Kraj: Žilinský kraj

Okres: Ružomberok

Počet obyvateľov: 26709

Primátor: Igor Čombor (NEKA)

Web: www.ruzomberok.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Ružomberský hlas

Ružomberský hlas - Mestá 2021

Periodikum Ružomberský hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 39,74 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 18,34% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 101 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,87% z celkovej plochy obsahu.

Ružomberský hlas - Mestá 2018

Periodikum Ružomberský hlas prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,04 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 24,37% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 89 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,37% z celkovej plochy obsahu.

Ružomberský hlas - Mestá 2016

Periodikum Ružomberský hlas prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 54,25 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 29,37% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 15,43% z celkovej plochy obsahu.

Radničný spravodaj

Radničný spravodaj - Mestá 2021

Periodikum Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2021 až 08/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,44 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 49,54% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 32 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.