Prešov

Kraj: Prešovský kraj

Okres: Prešov

Počet obyvateľov: 88680

Starosta / Primátor: Andrea Turčanová

Web: www.presov.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Prešovský magazín

Prešovský magazín - Mestá 2018

Periodikum Prešovský magazín prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 66.35%.

Politická plocha v periodiku tvorí 45.35% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 87 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 23.42% z celkovej plochy obsahu.

Prešovský magazín - Mestá 2016

Periodikum Prešovský magazín prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 35.87%.

Politická plocha v periodiku tvorí 41.32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 142 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 26.07% z celkovej plochy obsahu.