Lučenec

Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Počet obyvateľov: 28152

Starosta / Primátor: Alexandra Pivková

Web: www.lucenec.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57.22%.

Politická plocha v periodiku tvorí 27.47% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6.09% z celkovej plochy obsahu.