Lučenec

Kraj: Banskobystrický kraj

Okres: Lučenec

Počet obyvateľov: 27805

Primátor: Alexandra Pivková (NEKA)

Web: www.lucenec.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec - Mestá 2021

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,46 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 43,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 63 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 7,36% z celkovej plochy obsahu.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec - Mestá 2018

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 55,17 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 38,76% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 47 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,78% z celkovej plochy obsahu.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec - Mestá 2016

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,22 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 27,47% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,09% z celkovej plochy obsahu.