Komárno

Kraj: Nitriansky

Okres: Komárno

Počet obyvateľov: 34397

Starosta / Primátor: László Stubendek

Web: www.komarno.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Komárňanské listy

Periodikum Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46.52%.

Politická plocha v periodiku tvorí 39.96% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16.64% z celkovej plochy obsahu.