Komárno

Kraj: Nitriansky kraj

Okres: Komárno

Počet obyvateľov: 33927

Primátor: Béla Keszegh (NEKA)

Web: www.komarno.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Komárňanské listy

Komárňanské listy - Mestá 2021

Periodikum Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2020 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 43,27 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,77% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 57 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,22% z celkovej plochy obsahu.

Komárňanské listy - Mestá 2018

Periodikum Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44,06 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 25,81% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 64 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 24,12% z celkovej plochy obsahu.

Komárňanské listy - Mestá 2016

Periodikum Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46,52 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,96% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16,64% z celkovej plochy obsahu.