Komárno

Kraj: Nitriansky kraj

Okres: Komárno

Počet obyvateľov: 33927

Starosta / Primátor: Béla Keszegh

Web: www.komarno.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Komárňanské listy

Komárňanské listy - Mestá 2018

Periodikum Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44.06%.

Politická plocha v periodiku tvorí 25.81% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 64 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 24.12% z celkovej plochy obsahu.

Komárňanské listy - Mestá 2016

Periodikum Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46.52%.

Politická plocha v periodiku tvorí 39.96% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16.64% z celkovej plochy obsahu.