V samospráve Ko��ice nie sú spracované žiadne periodiká. Oznámte zneužitie periodika v tejto samospráve.