Nová Dubnica

Kraj: Trenčiansky kraj

Okres: Ilava

Počet obyvateľov: 11116

Starosta / Primátor: Peter Marušinec

Web: www.novadubnica.sk/

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Novodubnické zvesti

Novodubnické zvesti - Mestá 2018

Periodikum Novodubnické zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 45.89%.

Politická plocha v periodiku tvorí 38.92% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6.26% z celkovej plochy obsahu.

Novodubnické zvesti - Mestá 2016

Periodikum Novodubnické zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 43.18%.

Politická plocha v periodiku tvorí 29.23% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 69 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 11.15% z celkovej plochy obsahu.