Bratislava-Dúbravka

Kraj: Bratislavský kraj

Okres: Bratislava IV

Počet obyvateľov: 33448

Starosta / Primátor: Martin Zaťovič

Web: www.dubravka.sk

Monitoring samosprávnych periodík

Tu môžete oznámiť Vašu dobrú alebo zlú skúsenosť s konkrétnym periodikom komunálnej samosprávy:

Oznámiť podnet
Hodnotené periodiká

Dúbravské noviny

Dúbravské noviny - Mestá 2018

Periodikum Dúbravské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 55.80%.

Politická plocha v periodiku tvorí 36.79% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 98 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 13.36% z celkovej plochy obsahu.

Dúbravské noviny - Mestá 2016

Periodikum Dúbravské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice.

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 45.00%.

Politická plocha v periodiku tvorí 26.08% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 149 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16.64% z celkovej plochy obsahu.