Zvolenské noviny

Periodikum Zvolenské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Lenka Balkovičová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 61,52 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 44,65% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 42 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Zvolenské noviny: jún 2018 (2. číslo v mesiaci)

Zvolen • hodnotenie zverejnené 09.09.2018

Číslo jún 2018 (2), periodika Zvolenské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: jún 2018

Zvolen • hodnotenie zverejnené 10.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Zvolenské noviny prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: máj 2018

Zvolen • hodnotenie zverejnené 09.09.2018

Číslo máj 2018, periodika Zvolenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Zvolenské noviny: marec 2018 (2. číslo v mesiaci)

Zvolen • hodnotenie zverejnené 10.09.2018

Číslo marec 2018 (2), periodika Zvolenské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Zvolenské noviny: marec 2018

Zvolen • hodnotenie zverejnené 11.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Zvolenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.