Staroturiansky spravodajca

Periodikum Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Leopold Barszcz (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 55,73 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,85% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 14 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 4% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Staroturiansky spravodajca: október 2021

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Staroturiansky spravodajca: september 2021

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo september 2021, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Staroturiansky spravodajca: jún 2021

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Staroturiansky spravodajca: apríl 2021

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo apríl 2021, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Staroturiansky spravodajca: marec 2021

Stará Turá • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo marec 2021, periodika Staroturiansky spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.