Ľubovnianske noviny

Periodikum Ľubovnianske noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Ľuboš Tomko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53,53 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 17,75% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 38 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,95% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Ľubovnianske noviny: júl 2016 (3. číslo v mesiaci)

Stará Ľubovňa • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016 (3), periodika Ľubovnianske noviny prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ľubovnianske noviny: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Stará Ľubovňa • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Ľubovnianske noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ľubovnianske noviny: júl 2016

Stará Ľubovňa • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Ľubovnianske noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ľubovnianske noviny: jún 2016 (4. číslo v mesiaci)

Stará Ľubovňa • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016 (4), periodika Ľubovnianske noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ľubovnianske noviny: jún 2016 (3. číslo v mesiaci)

Stará Ľubovňa • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016 (3), periodika Ľubovnianske noviny prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.