Senčan

Periodikum Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Dušan Badinský (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,10 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,99% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 44 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,05% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Senčan: október 2021

Senec • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo október 2021, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: september 2021

Senec • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo september 2021, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Senčan: august 2021

Senec • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo august 2021, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Senčan: jún 2021

Senec • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Senčan: máj 2021

Senec • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Senčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.