Radničný spravodaj

Periodikum Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Igor Čombor (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2021 až 08/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,44 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 49,54% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 32 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničný spravodaj: august 2021

Ružomberok • hodnotenie zverejnené 19.11.2021

Číslo august 2021, periodika Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničný spravodaj: júl 2021

Ružomberok • hodnotenie zverejnené 19.11.2021

Číslo júl 2021, periodika Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničný spravodaj: jún 2021

Ružomberok • hodnotenie zverejnené 19.11.2021

Číslo jún 2021, periodika Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničný spravodaj: máj 2021

Ružomberok • hodnotenie zverejnené 06.12.2021

Číslo máj 2021, periodika Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničný spravodaj: apríl 2021

Ružomberok • hodnotenie zverejnené 19.11.2021

Číslo apríl 2021, periodika Radničný spravodaj prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.