Gemerské zvesti

Periodikum Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Jozef Šimko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 22,68 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 24,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 75 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,55% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Gemerské zvesti: jún 2018 (2. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 30.08.2018

Číslo jún 2018 (2), periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: jún 2018

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 17.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Gemerské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Gemerské zvesti: máj 2018 (3. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 29.08.2018

Číslo máj 2018 (3), periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Gemerské zvesti: máj 2018 (2. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 28.08.2018

Číslo máj 2018 (2), periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: máj 2018

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 29.08.2018

Číslo máj 2018, periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.