Gemerské zvesti

Periodikum Gemerské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Jozef Šimko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 24,13 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 22,8% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 65 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,15% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Gemerské zvesti: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Gemerské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: august 2016

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo august 2016, periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Gemerské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: jún 2016

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Gemerské zvesti: máj 2016 (2. číslo v mesiaci)

Rimavská Sobota • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo máj 2016 (2), periodika Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.