Radnica informuje

Periodikum Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Peter Jančovič (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2021 až 2/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53,25 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 66,68% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 30 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radnica informuje: fabruár 2021

Piešťany • hodnotenie zverejnené 24.01.2022

Číslo fabruár 2021, periodika Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radnica informuje: október 2021

Piešťany • hodnotenie zverejnené 28.12.2021

Číslo október 2021, periodika Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radnica informuje: september 2021

Piešťany • hodnotenie zverejnené 28.12.2021

Číslo september 2021, periodika Radnica informuje prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radnica informuje: máj 2021

Piešťany • hodnotenie zverejnené 18.10.2021

Číslo máj 2021, periodika Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radnica informuje: marec 2021

Piešťany • hodnotenie zverejnené 28.12.2021

Číslo marec 2021, periodika Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.