Tempo

Periodikum Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Jozef Božik (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 42,17 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 16,48% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 42 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,32% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Tempo: október 2021 (4. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021 (4), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Tempo: október 2021 (3. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021 (3), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: október 2021

Partizánske • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo október 2021, periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: september 2021 (4. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 05.01.2022

Číslo september 2021 (4), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.