Tempo

Periodikum Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Jozef Božik (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,85 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 21,24% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 11,06% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Tempo: júl 2018

Partizánske • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo júl 2018, periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: jún 2018 (4. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 04.09.2018

Číslo jún 2018 (4), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: jún 2018 (3. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo jún 2018 (3), periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: jún 2018 (2. číslo v mesiaci)

Partizánske • hodnotenie zverejnené 08.09.2018

Číslo jún 2018 (2), periodika Tempo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Tempo: jún 2018

Partizánske • hodnotenie zverejnené 04.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Tempo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.