Púchovské noviny

Periodikum Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Katarína Heneková (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 45,04 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 13,22% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 26,79% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Púchovské noviny: august 2016 (4. číslo v mesiaci)

Púchov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (4), periodika Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Púchovské noviny: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Púchov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Púchovské noviny: júl 2016 (3. číslo v mesiaci)

Púchov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016 (3), periodika Púchovské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Púchovské noviny: júl 2016

Púchov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Púchovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Púchovské noviny: jún 2016 (4. číslo v mesiaci)

Púchov • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo jún 2016 (4), periodika Púchovské noviny prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.