Novomestský spravodajca

Periodikum Novomestský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Jozef Trstenský (SMER-SD)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 40,62 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 18,94% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 40 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 19,37% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Novomestský spravodajca: júl 2018

Nové Mesto nad Váhom • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo júl 2018, periodika Novomestský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novomestský spravodajca: jún 2018

Nové Mesto nad Váhom • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Novomestský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Novomestský spravodajca: máj 2018

Nové Mesto nad Váhom • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo máj 2018, periodika Novomestský spravodajca prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novomestský spravodajca: apríl 2018

Nové Mesto nad Váhom • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo apríl 2018, periodika Novomestský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Novomestský spravodajca: marec 2018

Nové Mesto nad Váhom • hodnotenie zverejnené 03.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Novomestský spravodajca prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.