Modranské zvesti

Periodikum Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Juraj Petrakovič (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 51,62 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 21,53% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 26 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 4,81% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Modranské zvesti: október 2021

Modra • hodnotenie zverejnené 23.01.2022

Číslo október 2021, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: september 2021

Modra • hodnotenie zverejnené 23.01.2022

Číslo september 2021, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: august 2021

Modra • hodnotenie zverejnené 23.01.2022

Číslo august 2021, periodika Modranské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: júl 2021

Modra • hodnotenie zverejnené 12.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Modranské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: jún 2021

Modra • hodnotenie zverejnené 11.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.