Modranské zvesti

Periodikum Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Juraj Petrakovič (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,21 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 31,39% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 54 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,71% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Modranské zvesti: júl 2018

Modra • hodnotenie zverejnené 24.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: jún 2018

Modra • hodnotenie zverejnené 02.08.2018

Číslo jún 2018, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: máj 2018

Modra • hodnotenie zverejnené 16.07.2018

Číslo máj 2018, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: apríl 2018

Modra • hodnotenie zverejnené 17.07.2018

Číslo apríl 2018, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: marec 2018

Modra • hodnotenie zverejnené 18.07.2018

Číslo marec 2018, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.