Modranské zvesti

Periodikum Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Juraj Petrakovič (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2015 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 50,95 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 32,98% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 46 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8,13% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Modranské zvesti: august 2016

Modra • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, periodika Modranské zvesti prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: júl 2016

Modra • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: máj 2016

Modra • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Modranské zvesti: apríl 2016

Modra • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Modranské zvesti: jún 2015

Modra • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2015, periodika Modranské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.