Malacký hlas

Periodikum Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Juraj Říha (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,39 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 33,64% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 70 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 9,9% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Malacký hlas: júl 2016

Malacky • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Malacký hlas: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Malacky • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Malacký hlas: jún 2016

Malacky • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Malacký hlas: máj 2016 (2. číslo v mesiaci)

Malacky • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016 (2), periodika Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Malacký hlas: máj 2016

Malacky • hodnotenie zverejnené 18.01.2017

Číslo máj 2016, periodika Malacký hlas prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.