Obecné noviny v Liptovskej Tepličke

Periodikum Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 01/2020

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48.36%.

Politická plocha v periodiku tvorí 54.4% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 39 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: január 2020

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo január 2020, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: január 2019

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo január 2019, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: november 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo november 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: október 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo október 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety

Obecné noviny v Liptovskej Tepličke: máj 2018

Liptovská Teplička • hodnotenie zverejnené 15.07.2020

Číslo máj 2018, periodika Obecné noviny v Liptovskej Tepličke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Vaše podnety
Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.