LIMKA

Periodikum LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Miroslav Vilkovský (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 55,62 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,04% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 42 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 14,29% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

LIMKA: júl 2018

Levoča • hodnotenie zverejnené 04.09.2018

Číslo júl 2018, periodika LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

LIMKA: jún 2018

Levoča • hodnotenie zverejnené 10.07.2018

Číslo jún 2018, periodika LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

LIMKA: máj 2018

Levoča • hodnotenie zverejnené 22.07.2018

Číslo máj 2018, periodika LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

LIMKA: apríl 2018

Levoča • hodnotenie zverejnené 22.07.2018

Číslo apríl 2018, periodika LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

LIMKA: marec 2018

Levoča • hodnotenie zverejnené 22.07.2018

Číslo marec 2018, periodika LIMKA prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.