Zvesti Kysuckého Nového Mesta

Periodikum Zvesti Kysuckého Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Marián Mihalda (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 33,61 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 28,67% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 125 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 13,98% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Zvesti Kysuckého Nového Mesta: október 2021

Kysucké Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo október 2021, periodika Zvesti Kysuckého Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Zvesti Kysuckého Nového Mesta: september 2021

Kysucké Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 20.01.2022

Číslo september 2021, periodika Zvesti Kysuckého Nového Mesta prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Zvesti Kysuckého Nového Mesta: august 2021

Kysucké Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo august 2021, periodika Zvesti Kysuckého Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Zvesti Kysuckého Nového Mesta: júl 2021

Kysucké Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Zvesti Kysuckého Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Zvesti Kysuckého Nového Mesta: jún 2021

Kysucké Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Zvesti Kysuckého Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.