Krompašský spravodajca

Periodikum Krompašský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Iveta Rušinová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,71 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 30,63% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 22 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,87% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Krompašský spravodajca: júl 2018

Krompachy • hodnotenie zverejnené 17.09.2018

Číslo júl 2018, periodika Krompašský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Krompašský spravodajca: jún 2018

Krompachy • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Krompašský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Krompašský spravodajca: máj 2018

Krompachy • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo máj 2018, periodika Krompašský spravodajca prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Krompašský spravodajca: apríl 2018

Krompachy • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo apríl 2018, periodika Krompašský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Krompašský spravodajca: marec 2018

Krompachy • hodnotenie zverejnené 05.09.2018

Číslo marec 2018, periodika Krompašský spravodajca prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.