V skratke

Periodikum V skratke prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 76,93 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 57,39% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 1,43% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

V skratke: október 2021

Košice • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo október 2021, periodika V skratke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

V skratke: september 2021

Košice • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo september 2021, periodika V skratke prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

V skratke: júl 2021

Košice • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo júl 2021, periodika V skratke prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

V skratke: jún 2021

Košice • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo jún 2021, periodika V skratke prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

V skratke: máj 2021

Košice • hodnotenie zverejnené 07.12.2021

Číslo máj 2021, periodika V skratke prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.